TripAdvisor reconeix Les Grands Buffets !

Tripadvisor recomienda Les Grands Buffets

El maig del 2016 TripAdvisor, lloc web que inclou més de 250 milions de comentaris sobre més de 5,2 milions d'establiments turístics de 123 000 destinacions diferents, va atorgar a Les Grands Buffets el seu certificat d'excel·lència, amb una nota de 4,5 sobre 5 per cinquè any consecutiu.

Segons TripAdvisor, aquest reconeixement "s'atorga al 10% dels establiments millor classificats d'arreu del món segons els comentaris dels viatgers".

 

Comparteix aquesta pàgina