L’Ordre des Canardiers

l'Ordre des Canardiers décore les Grands Buffets

L'Ordre des Canardiers, fundada l'any 1986, buscar protegir l'art culinari com a patrimoni cultural francès, simbolitzat per la difusió d'una gran recepta regional : l'anedó a la rouennaise. Per això s'atorga la distinció de Maître Canardier als professionals que serveixen als seus establiments l'anedó a la rouennaise, una recepta regional feta amb una premsa per a carcasses d'ànec, i també als amants d'aquesta recepta que comparteixen els objectius de l'associació.